Majorstuen Trafikkskole

Klasse A og a2

Klasse A og A2 - Motorsykkel

Motorsykkelen er et praktisk fremkomstmiddel, men også et kjøretøy som kan gi mye glede i hverdagen. På Majorstuen Trafikkskole har vi i mange år ledet motorsykkelentusiaster fra den grunnleggende opplæringen og frem til bestått førerprøve. Med oss på laget kan du være trygg på at du når ditt mål om å ta førerkort for motorsykkel.

Førerkortet for motorsykkel er delt inn i tre klasser, hvor forskjellen mellom de ulike klassene ligger i motoreffekten

Trenger jeg trafikalt grunnkurs?

MC Teorikurs er obligatorisk for alle som skal kjøre i klassene A og A2. Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller være over 25 år for å delta.

Dersom du allerede har førerkort for bil er det ikke nødvendig med trafikalt grunnkurs, og du kan begynne rett på den grunnleggende opplæringen som starter med MC-Kurs 3 timer.

Majorstuen Trafikkskole AS

Opplæring i klasse A og A2

Her kan du se hva kurset inneholder. Kurset er delt opp i 6 hoveddeler med trinnvurdering. Gjennom hele opplæringen vil man sammen med kjørelærer jobbe sammen slik at man blir en sikker sjåfør på veien etter gjennomført opplæringsforløp.

1. Trafikalt grunnkurs / MC-Kurs
2. Grunnleggende kjøretøy
3. Trafikal del
Rediger
4. Avsluttende opplæring
5. Teoriprøve
6. Oppkjøring

Trinn 1. Mc kurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om:

 

 • Hva kjøring med motorsykkel innebærer
 • Hvordan du kan unngå ulykker
 • Påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning


Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Trinn 2. GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg klar for kjøring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekjøring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerhetskontroll

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om:

 • Motorsykkelens kjøreegenskaper
 • Kjøreteknikk
 • Sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • Å vurdere egen førerkompetanse

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko. Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4. Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det vil lønne seg å søke om førerkort. Dette trinnet avsluttes ved at du består teoriprøven, og for å kunne gå opp til denne må søknad om førerkort være godkjent. Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om søknadsprosessen. Målet med den avsluttende opplæringen er å sørge for at du er en trygg sjåfør som kjører forsvarlig og er i stand til å samhandle godt med andre trafikanter.

Som en del av dette trinnet skal du gjennomføre et fem timers sikkerhetskurs på vei. Dette skal foregå i normal trafikk og vil lære deg:

 • Å planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • Å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert vei- og trafikkmiljø
 • Å være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsykkelfører etter bestått førerprøve

Trinn 5. TEORIPRØVE

Før du kan meldes opp til oppkjøring, må du bestå teoriprøven. Du tar teoriprøven på din nærmeste trafikkstasjon og det er ikke nødvendig å bestille time på forhånd. Som nevnt er det viktig at du søker om førerkort før du møter opp til teoriprøve.

Ved oppmøte må du fremvise gyldig legitimasjon og du betaler teoriprøven på stedet. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. Prøven besvares på PC og du vil få resultatet umiddelbart. Bestått teoriprøve er gyldig for oppkjøring i tre år.

Trinn 6. OPPKJØRING

For MC tar oppkjøringen 65 minutter. Du må selv sørge for kjøretøyet som skal brukes i oppkjøringen. De aller fleste leier kjøretøy av trafikkskolen de er elev hos.

Oppkjøringen består av to deler. En ferdighetsprøve med sikkerhetskontroll og en trafikal prøve.

Del 1 er en ferdighetsprøve som består av en sikkerhetskontroll der du får én oppgave å løse praktisk

Etter sikkerhetskontrollen får du fem oppgaver å løse i ferdighetsprøven:

 • Krypekjøring og balanse
 • Svingteknikk
 • Effektiv bremsing
 • Unnastyring
 • Bremsing i sving

Dette er øvelser som gjennomføres på et lukket område. Se mer om oppgavene her

Del 2 er den trafikal prøven som består av kjøring i varierte trafikk- og veiforhold.

Dette må du huske på når du skal møte opp til oppkjøring:

 • Gyldig legitimasjon
 • Betaling kan gjøres i forkant på Din side, eller ved oppmøte. Husk at det er billigere å betale på nett.

KONVERTERING A1-A2 OG A2 -A

Elever som ønsker utvidelse fra klasse A1 til A2 har to alternativer. I brev fra Statens vegvesen til ATL forklares de to alternativene slik: Alternativ 1: Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten praktisk prøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-21.

Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1.

De tre obligatoriske kursene som skal gjennomføres er:

 • Trinn 3: Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 (2 timer)
 • Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk- klasse A2 og A (4 timer)
 • Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer)

Førerett i klasse A2 på bakgrunn av 2 års førerett i klasse A og obligatorisk opplæring er i tråd med direktiv 2006/126/EU vedlegg VІ. Den obligatoriske opplæringen på trinn 3 og 4 består av:

Konverterings Kurs på veg klasse A (7 timer)

Kontakt oss

Start din vei til førerkort

Det er mye som skal læres før du er klar til å sette deg bak rattet på egen hånd. Førerkortet gir deg mange muligheter, men også et stort ansvar. Kontakt oss i dag for å starte din vei mot førerkortet!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle