Majorstuen Trafikkskole

Klasse B

Klasse B - Personbil

Trafikkopplæring for førerkort klasse B gjør deg i stand til å føre en personbil på veiene. Før du kan ta kjøretimer i denne klassen må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Majorstuen Trafikkskole har lang erfaring med opplæring for alt fra nybegynnere til mer erfarne trafikanter. Vi benytter trygge og moderne biler som er enkle å kjøre. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Trafikalt Grunnkurs kreves av alle som er mellom 15 og 25 år, for de som er fylt 25 år kreves kun førstehjelpskurs og mørkedemo kurs.

TILLATT TOTALVEKT FOR ULIKE FØRERKORTKLASSER

Det er vogntogets totalvekt som avgjør hvilken type førerkort det er behov for. Med førerkort for personbil klasse B, kan du kjøre et vogntog med totalvekt på 3 500 kg. Du kan da kjøre med en henger med tillatt totalvekt på inntil 750 kg.

Majorstuen Trafikkskole AS

Opplæring i klasse B

Her kan du se hva kurset inneholder. Kurset er delt opp i 4 hoveddeler med individuell tilpassing, for å gi deg den beste forutsettingen mulig. 

1. TRAFIKALT GRUNNKURS
2. BILBEHANDLING
3. TRAFIKAL DEL
Rediger
4. AVSLUTTENDE OPPLÆRING
Veiledningstime
Individuell tilpassing

Trinn 1. TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Trafikalt Grunnkurs kreves av alle som er mellom 15 og 25 år, for de som er fylt 25 år kreves kun førstehjelpskurs og mørkedemo kurs.

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Trinn 2. Bilbehandling

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringen på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om:

 • Trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • Å redusere risikoen for ulykker
 • Å bli forbikjørt og kjøre forbi

 

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan du sikrer personer og gods. Kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen.

Trinn 4. Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven. Målet med den avsluttende opplæringen er å gjøre deg i stand til å kjøre trygt og selvstendig. Du skal også kunne samhandle godt med andre trafikanter. I dette ligger det at du skal kunne

 • Velge kjøremåter med lav risiko
 • Motvirke at det skjer ulykker
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører, også etter at du har fått førerkortet

Sikkerhetskurs på bane

Kurset er på i alt 13 timer og er delt inn i 4 deler:
 • Bilkjøringens risiko
 • Kjøring på landeveg og forbikjøring
 • Avsluttende kjøring i trafikken
 • Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset. Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • Forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • Evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • Evne til å vurdere deg selv som fører

Kontakt oss

Start din vei til førerkort

Det er mye som skal læres før du er klar til å sette deg bak rattet på egen hånd. Førerkortet gir deg mange muligheter, men også et stort ansvar. Kontakt oss i dag for å starte din vei mot førerkortet!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle