Majorstuen Trafikkskole

Klasse AM147

Klasse AM147 - Mopedbil

Mopedbil er et lite og praktisk fremkomstmiddel, og et kjøretøy som kan gi mye glede i hverdagen. På Majorstuen Trafikkskole har har vi nå gleden av å kunne tilby grunnleggende opplæring frem mot førerkortet på mopedbil. Med oss på laget kan du være trygg på at du når ditt mål om å ta førerkort for mopedbil.

Trenger jeg trafikalt grunnkurs?

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som skal kjøre i klasse AM147. Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs og være over 15 år for å delta.

Dersom du allerede har førerkort for bil er det ikke nødvendig med trafikalt grunnkurs, og du kan begynne rett på den grunnleggende opplæringen.

Majorstuen Trafikkskole AS

Opplæring i klasse AM147

Her kan du se hva kurset inneholder. Kurset er delt opp i 4 hoveddeler med trinnvurdering. Gjennom hele opplæringen vil man sammen med kjørelærer jobbe sammen slik at man blir en sikker sjåfør på veien etter gjennomført opplæringsforløp.

1. Trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkedemo
2. Grunnleggende kjøretøys behandling
Rediger
3. Trafikal Opplæring
4 Sikkerhetskurs vei

Trinn 1. Trafikalt Grunnkurs med førstehjelp og mørkedemo

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkedemo er obligatorisk for alle som skal kjøre i klasse AM147. Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs og være over 15 år for å delta.

Dersom du allerede har førerkort for bil er det ikke nødvendig med trafikalt grunnkurs, og du kan begynne rett på den grunnleggende opplæringen.

Trinn 2. Grunnleggende Kjøretøys behandling

I trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Eleven skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om mopeden. Kunnskapsstoffet skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Obligatorisk praktisk opplæring

Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling på 4 timer. Her lærer du å:

 • Gjøre deg og mopeden klar for kjøring

 • Sette i gang og stanse

 • Gire, styre og bremse

 • Foreta sikkerhetskontroll

Trinn 3. Trafikal opplæring

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre

selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å kunne bestå en eventuell førerprøve i klassen. Eleven skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og behov.

Obligatorisk praktisk opplæring

Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling på 6 timer. Her lærer du å:

 • Anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

 • Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig-, tettsted-, by- og landevegsmiljø

 • Mestre riktig kjøremåte i tilknytning til eventuelle spesielle lokale trafikkforhold.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4. sikkerhetskurs vei

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Eleven skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse AM147. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.

Praktisk opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei er på 4 timer.

 • Forberede seg og kjøretøyet til, og planlegge en kjøretur og gjøre rede for forhold som en må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreture

  Ha forståelse for faremomenter knyttet til kryssing, inn- og utkjøring på større veg og

  Ha forståelse for faremomenter knyttet til kjøring på landeveg og videreutvikle sin kjøre-kompetanse på slik veg

  Ha forståelse for spesielle risikomomenter knyttet til kjøring med tre- eller firehjulsmoped.

  Kunne sette ord på egne erfaringer, vurdere egne sterke og svake sider som mopedfører og velge ut områder med utviklingsmulighet.

Trinn 5. TEORIPRØVE

Før du kan bestille førerkort, må du bestå teoriprøven. Du tar teoriprøven på din nærmeste trafikkstasjon og du må bestille time på forhånd. Som nevnt er det viktig at du søker om førerkort før du møter opp til teoriprøve.

Ved oppmøte må du fremvise gyldig legitimasjon og du betaler teoriprøven på stedet. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. Prøven besvares på PC og du vil få resultatet umiddelbart.

Kontakt oss

Start din vei til førerkort

Det er mye som skal læres før du er klar til å sette deg bak rattet på egen hånd. Førerkortet gir deg mange muligheter, men også et stort ansvar. Kontakt oss i dag for å starte din vei mot førerkortet!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle