Majorstuen Trafikkskole

Klasse BE og B96

Klasse be og B96- Henger

For å kjøre personbil med tilhenger på over 3 500 kg, stilles det krav til ekstra trafikkopplæring. En grunnleggende forutsetning for å kunne kjøre med tilhenger er naturligvis at du har førerkort for klasse B. I tillegg trenger du opplæring i klasse B96 eller BE. På Majorstuen Trafikkskole hjelper vi deg med tilstrekkelig opplæring frem mot førerkort i den klassen du ønsker.

Førerkort klasse B96, gir deg muligheten til å kjøre et vogntog med totalvekt på inntil 4 250 kg. Med klasse BE har du rett til å føre et vogntog med en samlet totalvekt på opptil 7 000 kg. Tilhengerens vekt kan ikke overskride 3 500 kg.

ALLOWED TOTAL WEIGHT FOR DIFFERENT DRIVER'S LICENSE CLASSES

Det er vogntogets totalvekt som avgjør hvilken type førerkort det er behov for. Med førerkort klasse B, kan du kjøre et vogntog med totalvekt på 3 500 kg. Du kan da kjøre med en henger med tillatt totalvekt på inntil 750 kg.

Opplæringen for B96 og BE er den samme, for førerkort klasse BE må man i tillegg bestå en førerprøve med sensor fra statens vegvesen.

Majorstuen Trafikkskole AS

Opplæring i klasse BE og b96

Her kan du se hva kurset inneholder. Kurset er delt opp i 4 hoveddeler med trinnvurdering. Gjennom hele opplæringen vil man sammen med kjørelærer jobbe sammen slik at man blir en sikker sjåfør på veien etter gjennomført opplæringsforløp.

1. Førerkort klasse B og lastsikringskurs
2. GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING
3. Driving in traffic
Rediger
4. Final training
Førerprøve for de som skal ha BE førerkort
Trinnvurdering

Step 2. GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

rinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Step 3. Driving in traffic

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk. Du lærer blant annet:

  • Å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • Å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Step 4. AVSLUTTENDE OPPLÆRING

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne:

  • Choose low-risk driving styles
  • Prevent accidents from happening
  • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet


Obligatorisk kurs i sikring og merking av last. Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vegKurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

Contact Us

Start your road to the driver's license

A lot have to be learned before you are ready to take on the world of driving on your own. A driver's license gives many opportunities, but also many responsibilities. Contact us today to start your road to the driver's license!

This website uses cookies

We use cookies to improve the user experience on our website and to personalize advertisements. By continuing to use this website, you consent to our use of cookies. Reject all